دوازدهمین رویداد همفکر شهرکرد به میزبانی شتاب‌دهنده راست‌چین برگزار شد :

mobile-navثبت نام